მიყვანის სერვისი

მანქანის მიყვანის სერვისის  ღირებულება თბილისის  მაშტაბით მერყეობს 20 დან 40 ლარამდე ( უბნების მიხედვით )